Bejelentkezés
TENDER.SFF.HU

SFF

pályázat

Info

TENDER.SFF.HU
/2499.palyazat.fovarosi_turisztikai_rendezvenyek_palyazata

Fővárosi turisztikai rendezvények pályázata | SFF Tender pályázatfigyelő, pályázatkereső

SFF Tender pályázatfigyelő, pályázatkezelő portál ingyenes hírlevéllel, pályázatíró adatbázissal segédanyagokkal. Pályázatok, pályázati hírek, pályázatírók, új széchenyi terv

Legújabb twittek

Pénzügyi segítség a Növekedési Hitelprogram Hajrá keretében https://t.co/n199PXju09 #pályázat #Széchenyi2020

Megújul a Hársas-tó környezete - nyert a benyújtott pályázat https://t.co/uACmX0CQai

Meghosszabbított IFKA előminősítés a Zöld Nemzeti Bajnokok programra https://t.co/lxUpIhJS2T #pályázat #Széchenyi2020

Megjelentek az Egészségipari Támogatási Program részletei https://t.co/HA3ykLGqiR #pályázat #Széchenyi2020

Több mint hétmilliárd forintra pályázhatnak a zöld cégek https://t.co/UJfVKXRBdf #pályázat #Széchenyi2020

Idén is folytatódik a Népi Építészeti Program https://t.co/Es7lPx3uTZ #pályázat #Széchenyi2020

1,8 milliárd forintos támogatási csomag borászatok számára https://t.co/fpAFabs6Si #pályázat #Széchenyi2020

„Családban marad” tudománykommunikációs pályázat - eredményhirdetés https://t.co/zUB7ZdUx56

Kulturális pályázatokat ír ki a Magyar Művészeti Akadémia https://t.co/YblfDQvzN4 #pályázat #Széchenyi2020

Akár 50 millió forint támogatás önkormányzati kerékpárutak építésére https://t.co/hn6X5rVA49 #pályázat #Széchenyi2020

15 millió forint támogatás önkormányzati telkek kialakítására, közművesítésére! https://t.co/XVulnBtHYU #pályázat #Széchenyi2020

⚠🆕 A Studium Akadémia 2020/2021 tanévre érvényes ösztöndíj pályázata. ... 🔹 Kinek szól? Ösztöndíj lehetőség leendő… https://t.co/IXrTJapY66

Pályázat fecskeházi garzonokra https://t.co/BQDLDIudqU

RT @zoltan_markos: Kedves HRes Twitterdőlakók, Egy nem multicég profession hirdetésére beküldött pályázat kb mennyi idő alatt gondolható k…

RT @zoltan_markos: Kedves HRes Twitterdőlakók, Egy nem multicég profession hirdetésére beküldött pályázat kb mennyi idő alatt gondolható k…

Kedves HRes Twitterdőlakók, Egy nem multicég profession hirdetésére beküldött pályázat kb mennyi idő alatt gondolh… https://t.co/VRHNnG9qCm

RT @6_sentient: Kereszténydemokráciában élünk, csak hiányos a Tízparancsolatunk. Meg a demokráciánk. Mindent szabad, amit megengednek. Brüs…

RT @6_sentient: Kereszténydemokráciában élünk, csak hiányos a Tízparancsolatunk. Meg a demokráciánk. Mindent szabad, amit megengednek. Brüs…

Kereszténydemokráciában élünk, csak hiányos a Tízparancsolatunk. Meg a demokráciánk. Mindent szabad, amit megengedn… https://t.co/qdniOvLv8a

Keresés
más szín:
más méret: 60% 70% 80% 90%
SFF Tender pályázatfigyelő, pályázatkereső
Pályázatok, pályázati hírek

Fővárosi turisztikai rendezvények pályázata

Budapest címere

A pályázatok beadásának határideje: 2009. február 28.

Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottsága pályázatot hirdet a 2009-ben, Budapesten megvalósuló, nemzetközi, illetve országos jelentőségű, önálló turisztikai vonzerővel bíró programok marketingjének és megrendezésének támogatására

I. A pályázat célja:

a főváros imázsát kedvezően alakító,

1. az eddigi kínálathoz képest tematikájában újdonságot hordozó, vagy a hagyományostól eltérő, de a város vonzerejét erősítő helyszínen megvalósuló, valamint a holtszezon „feltöltését” célzó új kezdeményezések,
2. önálló turisztikai vonzerőt jelentő sport- és gasztronómiai rendezvények,
3. hagyományosan megrendezésre kerülő kulturális programok támogatása.

II. Támogatható tevékenységek:

1. a rendezvény értékesítését, népszerűsítését célzó marketing,
2. a rendezvény infrastruktúrájának, műszaki, technikai feltételeinek biztosítása,
3. a fellépő előadóművészek díjazása.

III. Nem támogatható tevékenységek:

1. olyan program megrendezése, mely valamely költségvetési intézmény, szervezet kötelező alapfeladata és ez az alapító okiratában szerepel,
2. a szervezet és székhely/telephely/iroda működésével, személyzettel kapcsolatos költségei, infrastruktúra-, eszközfejlesztéssel és beruházással kapcsolatos kiadások,
3. a program szervezésével, marketingjével kapcsolatos díjak, honoráriumok,
4. szerzői jogdíjak,
5. étkeztetések, fogadások költségeinek megfizetése.

IV. A pályázat pénzügyi forrása:

A fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret.

A támogatásra fordítható tervezett keretösszeg: 120millió forint.

V. A pályázók köre:

Magyarországon bejegyzett vállalkozások, önkormányzatok és más költségvetési szervek illetve azok intézményei, non-profit és szakmai szervezetek, melyek tevékenységükből eredően a program gazdái.

Konzorcium keretében is benyújtható pályázat, ebben az esetben a konzorciumi együttműködési megállapodást csatolni kell a pályázathoz.

VI. A pályázat benyújtása:

A pályázat tartalma:

A pályázat és támogatás jóváhagyásának feltételeit jelen pályázati kiírás, az adatlap és a szerződés- tervezet együttesen tartalmazzák.

Általános követelmények:

1. A programnak meg kell felelnie a pályázati hirdetményben közzétett témának és célnak.
2. A programot Budapesten, a 2009-es naptári évben kell megrendezni.
3. Pályázónak be kell mutatnia a program tartalmi, szervezési és pénzügyi előkészítettségét, várható turisztikai vonzerejét, valamint a főváros imázsára gyakorolt kedvező hatását.
4. A döntést követő minden, a pályázó által kezdeményezett módosítás újabb bizottsági jóváhagyást von maga után.

A pályázó kötelezettségei:

1. A rendezvény a pályázatban foglaltak szerinti lebonyolítása.

2.
a. Pályázó köteles minimum kétnyelvű (magyar és egy idegen nyelvű) nyomtatott promóciós/reklám anyagot készíteni és ezeken feltüntetni
(a) a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottságát, mint támogatót,
(b) a 135 éves Főváros emblémáját (elérhető a Városarculati Tanácsnoki Irodán – telefon: 327-1508), valamint
(c) max. 1 oldal terjedelemben megjelenési lehetőséget kell biztosítani a BTH – Budapesti Turisztikai Szolgáltató Non-profit Kft. számára (továbbiakban: BTH Kft.)
a szerződésben megadottak szerint.

A Pályázó internetes honlapjáról kinyomtatott anyagok nem helyettesíthetik az itt igényelt promóciós eszközöket!

b. A pályázónak a rendezvényt megelőzően a promóciós anyagokból minimum 200 példányt el kell eljuttatnia a BTH Kft. központi irodájába a Tourinform irodákban történő terjesztés céljából.

c. Az eseményről a pályázati formanyomtatványhoz mellékelt minta szerinti híranyagot kell összeállítania és továbbítani a BTH Kft. számára, a budapesti turisztikai eseménynaptárban és az internetes honlapon való megjelenés érdekében.

d. Előzetes egyeztetés alapján a rendezvény helyszínén térítésmentesen lehetőséget kell biztosítania a BTH Kft. számára budapesti turisztikai információs stand működtetésére. Amennyiben a Kft. nem tart erre igényt, úgy a pályázónak gondoskodnia kell a budapesti információs és promóciós kiadványok terjesztéséről.

3. A program értékelése céljából a pályázó szakmai beszámolót és hatástanulmányt készít/készítettet a szerződéshez mellékelt mintában megadott minimum szempontok szerint.

4. Amennyiben a program bérelt helyszínen vagy közterületen kerül megrendezésre, pályázó köteles csatolni a pályázathoz, de legkésőbb a támogatási szerződés megkötésig a bérleti szerződést, vagy a közterület-használati, ill. egyéb hatósági engedélyeket.

VII. Pénzügyi feltételek:

A támogatás jellege:

- visszatérítési kötelezettség nélküli.
- A támogatás a program megvalósítása után, a felhasználás pénzügyi és szakmai dokumentációjának elfogadása esetén kerül átutalásra.

A támogatás mértéke:

A rendezvény összköltségének legfeljebb 20%-a, de nem több mint a maximális támogatási összeg, mely

- országos jelentőségű rendezvények esetében: maximum 3 millió forint,
- nemzetközi jelentőségű rendezvények esetében: maximum 6 millió forint.

A támogatásról döntő Gazdasági Bizottság jogosult a pályázó által igényelt összegnél kevesebb támogatást is jóváhagyni, melynek elfogadását a Pályázó a szerződés aláírásával jelez.

VIII. Formai megfelelés feltételei

1. A kitöltött és minden oldalon cégszerűen aláírt formanyomtatvány és minden előírt melléklet (lásd. a formanyomtatvány tartalomjegyzék címszava alatt) határidőre történő beküldése, a lent megjelölt címre.

2. Pályázat kizárólag géppel kitöltött pályázati formanyomtatványon nyújtható be 4 (négy) példányban, melyből 1 (egy) eredeti és teljes mellékletsort tartalmazó, 3 (három) csak a formanyomtatvány másolati példányai, valamint 1 (egy) számítógépes adathordozón. Kérjük valamennyi példányt egy borítékban elhelyezni!

Formai hiánypótlásra egy alkalommal, a beadási határidőt követő 5 munkanapon belül van lehetőség.

Kivételt képez a hatósági engedélyek benyújtása, melynek határideje legkésőbb a szerződéskötés időpontja.

IX. Nem támogatható a pályázat, amennyiben

1. a turisztikai vonzerő nem kellő mértékben alátámasztott,
2. a rendezvény helyi jelentőségű,
3. a pályázó konferencia, kongresszus szervezéséhez kér támogatást.

A pályázó Budapest Főváros Önkormányzata egyéb támogatási kereteiből ugyanarra a programra további támogatást nem igényelhet, pályázatot nem nyújthat be.

X. A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek

1. a nemzetközi szintű, célcsoportok/célországok szerinti marketinget tervező pályázatok,
2. azok a rendezvények, amelyek esetében a jegyek előértékesítése szervezett formában működik.

XI. Eljárásrend

1. A pályázatok értékelését a Főpolgármesteri Hivatal, valamint felkért bíráló bizottság végzi.
2. A rendezvények támogatásáról a Főpolgármesteri Hivatal által tett javaslat alapján a Gazdasági Bizottság dönt.

Az elbírálás várható ideje a pályázat benyújtási határidejét követő 90 nap.

3. A pályázókat az eredményről a Főpolgármesteri Hivatal írásban értesíti, a nyertes pályázók jegyzékét és a támogatás összegét a Főpolgármesteri Hivatal internetes honlapján (www.budapest.hu) és az Önkormányzati Minisztérium által működtetett www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon közzéteszi.

4. Szerződéskötés: a támogatást nyert programok rendezőivel az idegenforgalmi célú bizottsági keret terhére a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága köt támogatási szerződést.

A Gazdasági Bizottság fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

XII. Adminisztratív információk

1. A dokumentumok letölthetők a www.budapest.hu honlapról, a Pályázatok menüpont alatt. Nyomtatott formában átvehetők a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp. V. kerület, Bárczy István u.1-3.)

2. A pályázat benyújtásának módja

Postai ajánlott küldeményként az alábbi címre:

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal
Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály
1052 Budapest, V., Városház u. 9-11.

Futárszolgálattal küldött pályázatok a fenti címzéssel az alábbi címre adhatók le:

Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda:1052. Budapest, Bárczy István u. 1−3.

ügyfélfogadás: H:8.00-18.00; K-SZ-Cs: 8.00-16.30; P: 8.00-14.00

A borítékon kérjük feltüntetni: "Fővárosi turisztikai rendezvény pályázat - 2009."

3. A pályázatok beadásának határideje: 2009. február 28.

4. További információ: Budapest Főváros Önkormányzata - Főpolgármesteri Hivatal, Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály, telefon: 327-1098, 327-1214, fax: 327-1890, e-mail: [email protected]

A pályázatoz tartozó formanyomtatván letölthető itt
A pályázathoz tartozó támogatási szerződés letölthető itt